Yapı Ürünleri  
 

Teknik Bilgiler - Çatı Yalıtım Sistemi

  • Basit uygulama: Çatı yalıtım plakalarını çivi ile tutturun ve çatı örtülerini koyun; latalama gerektirmez; yağmur olukları ve çatı başlıkları için çok kolay çözümler
  • Yüksek ısı yalıtımı: k değeri 0,20 W/(mK) = ortalama yalıtım tabakası yaklaşık 17 cm; ek çatı yalıtımında (pasif eve uygun ) k değeri 0,09 W/(mK) ya kadar
  • Isı köprüleri : Kapalı yalıtım örtüleri ısı köprülerinin oluşmasına izin vermez.
  • Uzun ömür: Dıştaki yalıtım, çatı kafesini sıcak, soğuk ve rutubate karşı korur.
  • Kaliteli malzeme: 30 gr/I'lik hacim ağırlığına ve 0,035 W/(mK) lık ısı iletkenlik sayısına sahip Polystrol sert köpük.

13.1 - Ölçülü Çizimler

13.2 - Teknik Bilgiler

 k değeri  sadece çatı yalıtım plakası  0,20 W/(m²K)
   16 cm'lik ara takviye yalıtımı  0,12 W/(m²K)
   18 cm'lik ara takviye yalıtımı  0,11 W/(m²K)
   20 cm'lik ara takviye yalıtımı  0,10 W/(m²K)
   24 cm'lik ara takviye yalıtımı  0,09 W/(m²K)
 yuva mesafesi  çatı eğimi 20° ise azami 90 cm  germe plakası olmadan  döşeniyorsa  60 cm irtibat gerekir
   çatı eğimi 30° ise azami 100 cm
   çatı eğimi 38° ise azami 110 cm
   çatı eğimi 45° ise azami 120 cm
 rüzgar takviyesi  suya dayanıklı olarak yapıştırılmış dişili yiv ve yaylı germe plakalarının çakılması ile
 eğim  asgari eğimi 22°
 ağırlık  plaka başına yaklaşık 2,7 kg = m² başına 4,3 kg
 ihtiyaç  1 plaka = 0,61 m² kaplama yüzeyi ; 1 m² kaplama yüzeyi = 1,64 plaka
 materyal  zor ateş alır polistren sert köpüğü, RG yaklaşık 30/1,  ısı iletkenlik sayısı 0,035 W/(m²K)
 
Ses yalıtımı
 çivilenmiş isorast - izobeton yalıtım plakası, beton çarı kiremitleri ile kaplanması ve aşağıdaki ek tedbirlerin alınması durumunda
 19 mm germe plakası ve PE folyosu.....31 dB
 girinti altlarının 12,5 mm alçı kartonu ile kaplanması, çatı lataları arasında EPS parçaları, bunun üzerine PE folyosu...... 38 dB
 bir önceki gibi, ama 2x alçı kartonu plakası......42 dB
 bir önceki gibi, ama çatı lataları arasında mineral elyaf......44 dB
 bir önceki gibi, ama ek olarak 19 mm germe plakası......45 dB
 Dubleks evlerde çatı yalıtım plakasının ev ayırıcı duvarlar üzerinde girintili olmasına dikkat edilmelidir, çünkü bu girinti elyaf plakası ile doldurulacak ve çatı kiremitlerinin dayanağı için  destek rayları döşenecektir.

13.3 - Ara Oyuklar İçin Yalıtım Yapılmadan Uygulama

Bu model sadece, kirişlerin görülebilir olması ve ara çatı lata yalıtımının daha sonra yapılması istendiği zaman söz konusudur. İnşaat tüzüğü açısından bu yeterli olacaktır çünkü isorast - izobeton çatı yalıtım tabakası başka bir yalıtıma gerek duyulmadan zaten 0,20 W/mK'lik bir k değerine sahiptir. Bu da bilindiği gibi, yeni ısı koruma tüzüğünde öngörülen değeri aşmaktadır.

Kirişlerin görünmesi arzu ediliyorsa, bunlar hazır şekilde rendelenmiş olarak ısmarlanır. Emprenye işlemine gerek yoktur, çünkü çatı kirişleri iç tarafta ve Isorast yalıtım plakaları sayesinde her türlü hava şartlarına karşı korunmaktadır.

Aynı zamanda rüzgar geçirmezlik için takviye görevini üstlenen, asgari 16 mm kalınlığındaki, suya dayanıklı olarak tutkallanmış germe plakasının çiviyle sabitleştirmeden sonra, bunun üzerine ayrıca bir inşaat folyosu örtülür ve sıkıca sarılır. Bu folyo, işlem hatalarından dolayı suların içeri girmesine karşı ek bir koruyucu görevini görür.

Şimdi ayak noktasına, kolaylığı açısından 10x10cm'lik bir kadrondan; 6x6 cm'lik bir kadrondan ve bir çatı latasından oluşan bir yağmur kalası çivilenir. Daha sonra küçük yalıtım plakası için ayak noktası olarak 24 cm aralıklarla, sadece birinci sıra için kullanılan emprenye yapılmış bir çatı latası çivilenir. İstisna: Bazı kunduz kuyruğu tuğlalarında tüm çatı için küçük çatı yalıtım plakaları  da kullanılabilir.

Bundan sonra sol tarafa başlanır ve birinci sıraya çatı yalıtım plakaları çivilenir.Ara oyuklu yalıtımı olmayan boşaltma deliği modeli

Her çatı yalıtım plakası ambalajına, ekstra büyük başlı iki ateş galvanizli çatı yalıtım plakası çivisi konulmuştur. Sağ ucun sonuna gelindiğinde, fazlalık kısım isorast - izobeton testeresi ile kesilir ve ikinci sıranın başına konur. Böylece her artık parçadan yararlanılır. Çatı yalıtım plakalarının asgari 15 cm fazla uzunlukta döşenmeleri gerekir. Germe plakası çivilenmiyorsa, eklerin 60 cm olması bile gerekir.

İlk sıraların içyen kolaylıkla desteklenmesine karşılık, daha sonra çatı yüzeyine çıkmak gerekecektir. Çatı yalıtım plakasının ön kenarı arka tarafından daha yüksek olduğu için, bu çatı kremitleri için asılı kenar olarak korunmuştur ve çatıda yürürken zarar verilmemelidir.

30 derece' den fazla eğimlerde kayma tehlikesi vardır. Bunun için 2 m uzunluğunda pedal ızgarası profilleri vardır. Bunlar kolaylıkla asılabilir ve üstünde aynı şekilde kolaylıkla yürünebilir. İhtiyaca göre bu profillerin yeri değiştirildiğinden dam aktarıcı başına bunlardan sadece 5-6 tanesi yeterli olacaktır.

Çatının en üst kenarına gelindiğinde, orada her çatı kirişi ucuna isorast - izobeton çatının en üst kenarı ve yüksek lata tutucuları çivilenir. Bundan sonra son çatı yalıtım plakası kesilir. Bu plaka orada istenildiği ölçüde, son çatı kiremit örtülünceye kadar kesilebilir ve uydurulabilir.

Bununla birlikte ideal kesim ölçüsünü önceden belirlemek ve bundan sonra çatı kirişi uzunluğunu tam olarak kesmek daha uygun olacaktır. Sağ taraftaki çizimden çatı eğiliminin 30 derece olması halinde eğri kesitin 4,1 cm olacağı görülmektedir.      

Üst ve alt bağlantılarının daha önceden hesaplanmasıyla, çatı kirişleri çatı yalıtım plakalarının parça parça olmadan kesilmeleri mümkün olur. İşlem esnasında yapuılan hatalar daha sonraları örtülü çatı üzerinde göze çarpar. Bu yüzden, yalıtım plakalarının her 3. sırasından sonra ip çekilip kontrol edilmesi gerekir.


Çatı oluklarının, oluk saçlarının montajından sonra yüzey kaplanır. Son sıradan sonra çatının en üst kenarı latası tutucusu tam olarak ortadan bükülür, yüksekliği ayarlanır, iple düzeltilir ve köpüklenir. Daha sonra çatının en üst kenarının başlığı tekrar çatı latasına vidalanır. Daha sonra iç tanzimde folyo ve enine lata konur ve isorast - izobeton köpük parçaları ile doldurulur.

13.4 - Ara Oyuklar İçin Yalıtımlı Uygulama

Bir evde sıcak hava yukarıya doğru çıkar. Bu yüzden çatının duvardan daha kalın olarak yalıtılması gerekir. Ek ara kiriş yalıtımının da az bir masrafla yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu her iki sebepten dolayı kuzey ülkelerindeki çatılar ortalama 40 cm kalınlığındaki yalıtım tabakası ile kaplanır.

Pasif evler için bu yalıtım kalınlığı şart değildir. Bu durumlarda 8x16 cm'lik kaide ölçüsü değil, 6x20 cm ve hatta 6x24 cm'lik ölçüler kullanılır. Isı koruma tüzüğünün şartlarını yerine getirmenin pahalılıkla bir ilgisi yoktur. 6x20 cm'lik çatı kirişlerde ağaç ihtiyacı 8x16 cm'likten daha da azdır. Bununla birlikte 20 cm' lik çatı kirişlerin taşıma kapasitesi daha fazladır.

Uygulama :

  • Alt germe yolu, çatı yalıtım plakası ve çatı örtüsü daha önce belirtildiği üzere monte edilir.
  • İnşaat folyosunu içten çatı kirişlere çivileyiniz ve çatı latasını bunun üzerine çivileyiniz.
  • Folyonun tüm ek yerlerini itinalı bir şekilde butly yapıştırıcı bandlarıyla yapıştırınız. Folyoların her tarafı hava sızdırmamaları için kapalı olmalıdır.
  • Yatay enine lata 30-40 cm aralıklarla vidalanır. Açık çatının en üst kenarı deliğine isorast - izobeton sert köpük parçaları doldurulur. %20 oranında küçük parçalar halinde kırılmış sert köpük artıkları da konailir. Doğranmış sert köpükler tavsiye edilmez, çünkü bunlar doldurma esnasında toprak haline gelirler.
  • Çatının en üst kenarı deliği parça halindeki mineral elyafla tıkanır ve sert köpük parçaları ile yoğunlaştırılır.

Önemli: Aşağıdaki kuşaklı germe metal şeritli folyonun üstteki kısımları ayak eşiğine çivilenir ve üstüne sıva çekilir.
Buradaki 1 mm'lik bir ek yeri yarım yalıtımkalınlığı kadar enerji tüketir.

13.5 - Yer Gidiş Bağlantıları

13.5.1 - Çatı Çıkıntısı Olmadan

Çatı yalıtım plakası duvarla aynı hizada kesilir ve baş tarafına sıva çekilir. Kiremitlerin 2cm'den daha fazla çıkıntı yapmaması gerekir, aksi takdirde kuşların buralarda yapmaları mümkündür. Çatı yalıtım plakası ile duvar yalıtımı arasındaki ek yerlere montaj köpüğü sıkılır. 

13.5.2 - Çatı Çıkıntılı

Alt taraftaki ağaç kaplamanın çivilenmesine son çatı kirişinden başlanır. Ön tahta isorast - izobeton izo tapaları veya çapa spiralleri ile sağlamlaştırılır. 

13.5.3 - Pervaz Profili

Überstehen yapan çatı yalıtım plakasının alt kısmına pervaz profili yapıştırılır ve üstüne duvarla birlikte sıva çekilir.

13.6 - Rüzgar Geçirmezliği

Yalıtım işlevini yerine getirebilmesi için rüzgara karşı geçirmezliğinin sağlanması çok büyük önem taşır. Burada, daha çatı yalıtım plakaları döşenirken plakaların arasında boşluk kalmamasına ve bunların birbirine yapışık olacak şekilde sıkı sıkıya bastırılmalarına dikkat edilmelidir.

Yalıtım etkisine zarar veren standart ısı köprülerine çatı yüzeyi pencere bağlantılarında, duvar bağlantılarında ve çatının en üst kenarı ucundaki çatı yalıtımının bağlantılarında rastlanır. Üst çatı kirişi yalıtımı tam bir koruma sağladığından idealdir. Bu sayede hiç bir ısı köprüsü oluşmaz. Sadece çatı kirişlerinin arası yalıtılırsa, sadece her ağaç kirişteki bağlantı değil, yüksek ısı iletkenliğinden dolayı ağaç kirişinin bizzat kendisi bir ısı köprüsü tehlikesi arzeder.

13.7 - Hava Geçirmezliği

İç folyonun hava geçirmez olması da çok önemlidir. Bunların tüm uçlarının butly yapıştırıcı bantları ile yapıştırılması gerekir. Bununla birlikte hava sızdırmaz özelliği olmayan bir yalıtım, etkisini ancak, iç hava sızdırmaz tabakanın hasar görmesi ve burada hava akımlarının oluşması ile kaybeder.

13.8 - Pedal Izgarası

Pedal ızgaralarının sağlam olması gerekir. Bu bölümlerde, çatı yalıtım plakası ile birlikte bir metre uzunluğundaki isorast - izobeton destek rayları çivilenirler ve sonra pedal ızgara taşları vidalanır.

13.9 - Fırtına Emniyeti

Sık sık fırtına görülen yörelerde çatı kiremitlerinin ayrıca fırtına kıskaçları ile sağlamlaştırılmaları gerekir. Bunun için, çatı yalıtım plakası uzunluklarında da =180 cm isorast - izobeton destek rayları  mevcuttur. Bunlar piyasada satılan fırtına kancalarına asılabilir. Sadece birkaç noktadan sağlamlaştırmak yeterli olacaksa, fırtına kıskaçları da iso vidaları ile vidalanabilir. 

 

Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.