İşletim sisteminiz Flash Öğeleri Desteklemiyor.Yüklemek için tıklayınız.

 

Site Haritası

haber
 
Online Katalog

Enerji Verimliliği ve Hizmetlerimiz


2 mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 nolu “Enerji Verimliliği Kanunu”’nda; enerji verimliliği “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinde, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması” olarak tanımlanmıştır.

Kanunun amacı enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Bu kanunun temel hedefi “birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (enerji yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmak” olarak açıklanmaktadır. Bu potansiyel, 2005 fiyatları ile yılda yaklaşık 16,5 milyar YTL’lik tüketim tasarrufuna eşdeğerdir.

Resmi verilere göre; 2008 yılında ülkemizin birincil enerji üretimi 29,2MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol), birincil enerji tüketimi ise 106,3MTEP olmuştur. Birincil enerji tüketimindeki artışlara rağmen yerli üretimde aynı oranda bir artışın olmaması ithalata bağımlılık oranını giderek artırmaktadır. 2008’de tükettiğimiz enerjinin %73 ‘ü ithal yoluyla temin edilmiştir, 2020 projeksiyonunda enerji talebimizin 222 milyon TEP’e , ithalat oranının %80’e ulaşması beklenmektedir. Enerjide dışa bağımlılık bu denli yüksek olunca enerji ithalatına ödenen tutarlarda giderek artmaktadır. Bu miktar, 2008 yılında 35 milyar dolara çıkmıştır. Tüm bu bilgilere çevrenin korunması için karbon salınımının kontrol altına alınması gerekliliği de ilave edilirse, enerji verimliliği çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Firmamız, enerji verimliliği konusunda ülkemizde başlatılan çalışmalara katkı sağlamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nden Bina Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Yetki Belgesini (YB /BİNA – 017) 3 Kasım 2010 tarihinde almış, 3 Kasım 2013 tarihine kadar yetkilendirilmiştir.

İsorast ayrıca tüm gerekli belge ve işlemleri tamamlayarak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Eğitimi verme konusunda da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı tarafından 22.12.2020 tarihine kadar yetkilendirilmiştir (Yetki Belge No:38).

Deneyimli ve uzman kadromuz ile yetki belgelerimiz kapsamında aşağıda belirtilen konularda hizmet vermekteyiz;

* Bina Enerji Yöneticiliği,
* Bina enerji kimlik belgelerinin hazırlanması,
* Eğitimler; Bina Enerji Yöneticiliği Eğitimi ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi,
* Enerji Verimliliği Danışmanlığı,
* Binalarda enerji verimliliği etüt ve projelerinin hazırlanması; ölçüm, veri toplama, veri analizi, değerlendirme, karşılaştırma, raporlama, verimlilik önerileri,
* Verimlilik Artırıcı Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması.

 

Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.