İşletim sisteminiz Flash Öğeleri Desteklemiyor.Yüklemek için tıklayınız.

 

Site Haritası

haber
 
Online Katalog

Enerji Yönetimi


Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerinin tümü enerji yönetimi olarak tanımlanmaktadır.


Enerji Yönetimi, bina veya işletmelerin, enerji ve finans performanslarının iyileştirilmesine ve aynı zamanda çevresel açıdan seçkin hale getirilmelerine yardımcı olan bir araçtır.

 Enerji Verimliliği Kanunu’na göre; toplam inşaat alanı 20.000m2 ve yıllık tüketimi 500 TEP’ten fazla olan ticari binalar enerji yöneticisi bulundurmak ya da enerji yöneticilerinden hizmet almak durumundadır. Kamu binaları için söz konusu rakamlar 10.000m2 ve 250TEP olarak belirlenmiştir.

Isorast olarak kadromuzda bulunan enerji yöneticilerimiz ile binalarda enerji yöneticiliği hizmeti sunmaktayız.25.10.2008 tarih 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik“ uyarınca Enerji Yönetimi kapsamında enerji yöneticileri veya enerji yönetim birimleri aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 

 

 a) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

b) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,c) Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,ç) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,d) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,e) Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,g) Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,ğ) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,h) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,ı) Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.