İşletim sisteminiz Flash Öğeleri Desteklemiyor.Yüklemek için tıklayınız.

 

Site Haritası

haber
 
Online Katalog

Etüd & Proje


Enerji Etüdü; binalarda veya endüstriyel işletmelerde, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Etüd sürecinde aşağıdaki çalışmalar yapılır;

Ön Etüt:
Binadaki veya işletmedeki enerji profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir; bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları, ön etüt raporu ile birlikte en fazla on beş gün içerisinde tamamlanır.


Etüt Brifingi:
İşletmenin veya bina üst yöneticisinin de bulunduğu yöneticilerine ve üst yönetimin belirlediği çalışanlarına bir gün süreyle etüt brifingi verilir. Bu brifingde; enerji verimliliğinin fayda ve maliyetleri ile birlikte genel tanıtımı, dünyadaki ve Türkiye’deki örnek uygulamalar, ön etüt sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilir ve yararlı dokümanlar dağıtılır; brifinge katılanların soruları cevaplandırılır ve görüşleri alınır; detaylı etüde ihtiyaç duyulduğu ve bu etüdün sonuçlarına göre de VAP hazırlanabileceği belirtilir ve üst yönetimin kararı talep edilir.

Detaylı Etüt:


Ön etüt sonuçlarına göre, detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda, işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak, önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/-% 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak, uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle, daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Enerji etüt raporu üst yönetim tarafından kabul gördüğü takdirde ise VAP hazırlama evresine geçilir.Proje:
Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için verimlilik arttırıcı proje (VAP) hazırlanır.

Yönetmelikte VAP hazırlama amacı endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması olarak açıklanmıştır.

VAP kapsamında; projenin gerçekleştirilmesini yönlendirecek yeterlilikteki teknik bilgi ve çizimler, projede satın alınacak malların teknik özellikleri ve kullanım kılavuzları, tedarik kaynaklarına ilişkin bilgiler, proje bitiminde ortaya konulan yeniliklerin işletme tarafından en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştırabilecek eğitim programı ve işletme prosedürleri, bakım/onarım ve yedek parça bilgileri, ekipman garantilerine ilişkin bilgiler, proje termin programı ve proje maliyet kalemleri yer alır.

Endüstriyel işletmeler için hazırlanan VAP’lar EİE, TTGV ve KOSGEB tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Binalarda da benzeri desteklerin sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir.
Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.