Tabandan Çatıya Izobeton Çözümleri  
 

Çatı Çözümü

Saçak hizasına kadar Isorast duvarı örülerek hazır betonu dökülür. Çatı mertekleri duvar üzerine monte edilmiş olan hatil üzerine projesine uygun olarak oturtulur. Çatı sistemi saçak detaylı olarak uygulanır. Mertek üzeri kaplama tahtası (veya lambri) üzerine su izolasyonu için bitümlü membran döşenir. Bunun üzerine 18 cm'lik Isorast çatı  yalıtım elemanları döşenerek üzeri kiremit kaplanır.

Isorast Duvar Sistemi

Isorast sisteminin perde beton oluşumu esnasında kalıp malzemesi olarak görev yapan çelik bağlantılar ile birbirine irtibatlanmış polistren panelleri arasına santralden gelen akıcı beton dökülür. Yapının statik gereksinmesine göre polistren paneller istenilen boyuta getirelerek içine demir dotası yerleştirilir. Böylece oluşturulan perde beton yüzeyindeki polistren plakalar daha sonra ses ve ısı yalıtım elemanı olarak işlev görürler. Polistren levhalar kullanılacak yapının işlevine ve yörenin özelliklerine göre daha kalın tutularak  ses ve ısı yalıtım değerlerinde daha üst değerler elde edilir. Isorast sistemi pasif ev teknolojisinin en iyi yapı elemanlarını içerir.Merdiven Sistemi

Isorast el kitabındaki verilere göre önceden hazırlanmış 22.5mm kalınlığındaki galvaniz merdiven basamakları duvar betonlar dökülmeden yerlerine yerleştirilirler. Duvar betonlama işlemi ile aynı anda merdiven marşipiyeleri yerlerine tesbit edilirler. Döşeme betonlaması yapıldığında da basamakların iç kısımları beton ile doldurulurlar. İşçilikleri kolaydır.İstenilen geometrik düzen içersinde hazırlanabilirler. Düz, dikdörtgen, sekizgen yarım sekizgen kavisli gibi.

Beton Döşeme Çözümü

Isorast Tavan-Tabliye sistemi ile 7.5m'ye kadar olan açıklar herhangi bir ilave kolon kiriş sistemine ihtiyaç duymaksısın geçilebilir.Döşemede kullanılan çelik kirişlerin ağırlıkları 9.5 kg/m'dir.Yaklaşık 1 kg ağırlıktaki Isorast Asmolen elemanları statik ihtiyacına göre 50 veya 75 cm aralıklarla döşenmiş bulunan çelik kirişlerin arasına dolgu maddesi olarak yerleştirilir. Döşeme sisteminde herhangi bir kalıp işçiliğine,payanda ve desteğe gerek yoktur.Sistem kendi kendini taşır.Asmolen üzerine statik döşeme donatısı (hasır demiri) konularak B25 (0-08mm) hazır beton dökülür ve döşeme bitirilir.

Diğer bir uygulamada da kat seviyesine kadar ISORAST duvarı yapılıp arasına hazır beton döküldükten sonra hafifletilmiş tavan kirişleri yerine özellikle son katlarda ahşap kirişlerin tercih edilmesi ve kirişler üzerine ahşap döşeme kaplaması yapmaktır.

Zemin Yalıtım ve Isıtma Sistemi

Zeminden gelen soğukluğu kesmek,zemindeki beton halarını asgariye indirmek ve herşeyden önce homojen bir ısı dağıtımı sağlamak üzere zemin ısıtma sistemi uygulanır. Zemin ısıtma sisteminde odalarda radyatör petekleri ve dağıtım borularının bulunmaması nedeniyle yer kaybı olmaz, daha yalın ve sağlıklı bir ortam elde edilir.

 

Temel - Bodrum Çözümü

Temel, pabuçlar birbirlerine bağlı (mütemadi) veya takviyeli radyal olarak hazırlandığında yüklerin eşit şekilde dağıtılmasından dolayı derin temel çukurlarının kazılmasına
gerek kalmaz ve imalatı kolaylaştırır. 15cm kalınlığındaki Isorast yalıtım plakası zeminin nem ve ısı izolasyonunu sağlar.Duvarlarda ise ISORAST dış plakası tüm izolasyonu sağlar.Bitümlü sızdırmazlık membranı ve beton çakılı (0-32mm) filtrasyonu ve drenajı sağlar.

 

Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.