Yapı Ürünleri

 

 

Teknik Bilgiler - Tavan Sistemi

  • Kendi kendini taşır :Tavan kendi kendini taşır ve betonlama esnasında desteklenmesine gerek yoktur.
  • Hafif tavan kirişi: Metre başına sadece 9,5 kg ağırlık! Normal olarak 25 kg civarında ağırlıklar kullanılmaktadır. Normal olarak dökülen beton ayağı, iki katlı kiriş gibi eşsiz bir buluş sayesinde dolgu betonu ile atılmaktadır.
  • Hafif dolgu maddeleri: Sadece yaklaşık 1 kg ağırlığında. Bu iş esnasında çektiğiniz sırt ağrılarını unutabilirsiniz. 0,3 W/(mK) lık k değeri ile esnek döşemeye ihtiyaç kalmadan yüksek ısı yalıtımı. Değişik ısılara sahip katlar için ideal.
  • Kalıp şeklindeki ''Gösele çentikleri'' sayesinde yüksek yalıtım değerleri
  • Kısa sürede teslim :Tavanlar depodan teslim.
 

14.1 - Ölçülü Çizimler

 

14.2 - Monte Edilmiş Durumda Ölçü AlınmasıTavan Kirişli 75cm'lik Dolgu Maddesi

 
14.3 - Teknik Bilgiler
Tavan tipi kiriş tavanlar çelik saç profilinden, statik olarak etkili olmayan ara yapı bölümleri ve hazır beton
Denetim Linde & Wiemann veya Welser oto kontrol
Dolgu maddeleri Zor ateş alan polistren sert köpük. Münferit dolgu maddelerinin kırılma yükü azami 3,3 kN, birbirinin içine sokulmuşsa azami 5,5 kN (=550 kg). Çok yüksek dayanıklı olmalarına bu gibi ara yapı bölümlerinin üzerinde yürünemeyeceği esas kabul edilmektedir. Bu yüzden yürüme yerlerine özel emniyet tedbirleri konulmalıdır.
Beton B25, tane iriliği 0-8 mm, asgari 60 cm yayılma ölçüsüne sahip akıcı beton ihtiyacı m² başına 100 l/m²
Ağırlıklar Tavan kirişleri 9,5 kg/m 
25 cm uzunluğundaki dolgu maddesi =800 adet 
kaplamasıs ve sıvasıs tavan =260 kg/m²
Hava ses yalıtımı DIN 4109 normu,Ek1 madde 2.63+Liste1'e göre  kaba tavan 48 dB
Sıvalı kaba tavan (gösele oyuklu dolgu maddeleri) 44 dB
Yüzücü döşeme ile  51 dB
Bir önceki gibi, ama asılı alt kaplamalı 54 dB
Pedal ses yalıtımı DIN 4109 normu,Sayfa 1,Liste 16 TSM: kaba tavan .-20 dB
Yüzücü döşeme ve yumuşak taban döşemesi ile + 10 dB
Bir önceki gibi, ama asılı alt kaplamalı + 20 dB
Isı koruması k değeri 0,27 W/( m²K)
kaba tavan k değeri+ 55mm yalıtım ë 0,04 0,19 W/( m²K)
kaba tavan k değeri+ 100mm yalıtım ë 0,035 0,15 W/( m²K)
kaba tavan k değeri+ 150mm yalıtım ë 0,035 0,12 W/( m²K)
kaba tavan k değeri+ 200mm yalıtım ë 0,035 0,1 W/( m²K)
Yangın koruması F30 .F90'da gerilim genişliğinin azaldığında dikkat ediniz
Aşınma DIN 4115 normunun öngördüğü şartları yerine getirmekte.
Berlin BAM bilirkişi raporu da bunu doğrulamakta.Yüzme havuzları üzerine + rutubetli yerlerin üzerine bir buhar seti çekilmelidir.Isorast tavan kirişlerinin hafifçe aktarılması

 
14.4 - Azami Germe Genişlikleri  ( =Kiriş uzunlukları )
kN/m² qi olarak  azami yük    Bir bölünmlü kiriş tavanı kiriş mesafesi İki bölünmlü kiriş tavanı kiriş mesafesi
75 cm 50 cm 75 cm 50 cm
1,50 kN 5,62 m 6,50 m 6,50 m 7,25 m
2,00 kN 5,37 m 6,25 m 6,25 m 7,00 m
2,25 kN 5,25 m 6,12 m 6,12 m 6,87 m
2,75 kN 5,00 m 5,87 m 5,87 m 6,76 m
3,25 kN 4,82 m 5,62 m 5,62 m 6,50 m
3,50 kN 4,75 m 5,50 m 5,50 m 6,37 m
5,00 kN 4,25 m 5,12 m 4,87 m 5,75 m

Tabloyla ilgili açıklamalar:

Ev inşaatlarında normal olarak öngörülen 1,5 kN/m (150 kg) olan q taşıma kapasitesi, tavan kirişlerinin 75 cm aralıklarla konulması halinde 5,65 m'lik isorast - izobeton tavan kirişlerinin azami gerilim mesafesidir. 50cm'lik tavan dolgusu kullanıldığında gerilim mesafesi 6,50 metreyi bulur. Daha uzun aralıkların irtibatı isteniyorsa, yandaki bölümünde dikkate alınması gerekir. Yan bölüm en az 3,37 m uzunluğunda ise ve her iki kiriş, 12 mm çapında 3 inşaat çeliğinin yardımı ile üst kirişte biririne bağlanıyorsa, 75 cm dolgu maddesine sahip kirişin uzunluğu 7,25m olacaktır. Bütün bu tedbirlerin yeterli olmaması halinde dolgu kanalına bir ek demir asılabilir ve kiriş uzunluğu daha da arttırabilir.

 
14.5 - Uygulama

Çelik kirişler: Hafif çelik kirişleri 75 cm veya 50 cm aralıklarla duvarın üzerine konur. 5m uzunluğundaki bir kiriş sadece 50kg ağırlığındadır ve bir makina yardımı olmadan sadece iki kişiyle taşınabilir. Beton içindeki dayağın 4cm'den daha ince olmaması gerekir. Kiriş uzunluğu seyrek duvar artı 18,75 cm veya 25 cm olarak hesap edilir.

Dolgu maddesi: Birinci dolgu maddesini tavan sonu taşlarına, diğerini ise kirişlerin üzerine koyunuz. Kiriş eğri olarak durur ve sadece ilk dolguyu tutar.Son dolgunun genelde isorast - izobeton kızgın telli kesici aleti ile kesilmesi gerekir. Burada dolgu maddesi rendelenmiş bir tahtanın üzerine konur ve kesici taraf kenar boyunca sürülür. Geri kalanlar tekrar birinci sıraya ilk olarak sokulur. Böylece dolgu maddeleri otomatik olarak irtibata nakledilmiş olur. Tüm dolgu sıralarının birbirine bağlanmasından sonra kiriş sürülür ve dolgu maddesi tam olarak geçirilir.

Son dolgu sırası: Burada 25;31,25;37,5;43,75 ve 50 cm genişliğindeki nihai dolgular kullanılır.Bu ölçülerin kullanılmaması durumunda, 50'lik ve 75'lik tavan bölümleri değişikliğe uğratılarak nihai dolgu maddeleri kullanılabilir hale getirilir.

Beton: B 25 kalitesinde ve 0-16 mm'lik betonun ilk teslimatında kaide olarak tüm tavan kenarları ve iç duvardaki dayaklar betonlanır. Tavan kirişlerinin kaymamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra tavan kirişleri önce sadece yarısına kadar, tane iriliği0-8 mm ve yayılma genişliği 60cm, 80cm bilhassa daha iyi şekilde akıcı beton ile doldurulur. Betonun üst kirişin altından tamamen geçmesi ve deliklerden dışarıya taşması gerekir.

Destek: 5m uzunluğundaki tavan kirişlerinin yukarıya doğru 1,5 cm hafif bir eğilimleri vardır. Üst taraf delik flanştan belli olur. Beton dolgusundan sonra 5,50 m uzunluğundaki bir tavan kirişi yatay olarak alçalır. Aşağıdaki gerilim mesafelerinde şunlara dikkat edilmelidir:

  • 4,50 metreye kadar olan gerilim mesafelerinde:

İşlem yukarıda belirtildiği gibi yapılabilir. Başka tedbirlerin alınmasına gerek yoktur.

  • 4,50 metre üzerindeki gerilim mesafelerinde:

Tavan kirişlerinin devrilmelere karşı ayrıca emniyet altına alınması gerekir.Bu isorast - izobeton devrilme emniyeti tabir edilen malzemelerinin tavan kirişlerinin orta kısımlarına sokulmasıyla mümkündür. Bu devrilme emniyeti malzemeleri betonlamadan sonra tekrar çıkarılır ve bir sonraki tavan için kullanılır. Her tavan kirişi bir devrilme emniyetine bağlıdır.

  • 5,50 metre üzerindeki gerilim mesafelerinde :

2 sıra devrilme emniyeti gereklidir. Tavanın ayrıca orta kısmından desteklenmesi gerekir. Yapılacak işler: Her tavan kirişinin ortadan bir kova betonla ön betonlama işleminin ayrılması gerekir. Betonun sertleşmesinden sonra tavan altına kalaslar konur ve eksen destekleri ile desteklenir. Doldurma esnasında tavan alçalır. Bu esnada desteklerin de tavan düz hale gelinceye kadar aşağıya çekilmesi gerekir.

  • 6-7 metre arasındaki gerilim mesafelerinde:

Bir önceki gibi, ama her tavan kirişi başına 3 devrilme emniyeti ve iki destek.

 

14.6 - ''Denver'' Tipi Ev Planı Örneğinde Detay Çözümleri

Tavan baca girintili zemin kat ve balkon üzerinden.

 
   
 

Copyright 2010 © IZOBETON Her hakkı saklıdır.